ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت  عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر می باشد. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه  و بورس اوراق بهادار می باشد، زیرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت  فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.

یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه­گذاران را تحت تأثیر قرار می­دهد، بازده سهام می باشد؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره­های آتی پیش­بینی کنند. نسبت­های بازار گروهی از این متغیرها می­باشند که برای پیش­بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش کوشش بر آن دارد که به مطالعه ارتباط بین نسبت­های بازار پورتفوی سهام (نسبت­­های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.

در فصل اول این پژوهش کوشش شده می باشد که کلیات پژوهش شامل مسأله، هدف، فرضیه­ها و روش پژوهش، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.

 

 

  • تبیین و اظهار مساله پژوهشی

یکی از اهداف و آرمان­های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی می باشد؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب­ترین و پربازده­ترین بخش­های بازار گردد. با در نظر داشتن این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه­گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام­های پربازده و سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که از آینده­ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ بهره گیری از نسبت­های مالی و به خصوص بهره گیری از نسبت­های بازار در بازارهای سرمایه­ی کشورهای مختلف رواج گسترده­ای دارد. آشنایی با این نسبت­ها و اندازه ارتباط آن­ها با بازدهی آینده­ی شرکت­ها و سهام آن­ها برای سرمایه­گذاران امری ضروری می باشد ( بریگام و همکاران[1]، 1999).

هدف از محاسبه نسبت­های مالی این می باشد که بتوان به آن وسیله درمورد یک صورت مالی قضاوت نمود. نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­گردد که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. پس نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درمورد ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم     می­کنند (پنمن، 2005).

[1] . Brigham et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری