عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

3 فرایند پژوهش:

مراحل اصلی پژوهش عبارتند از:

1-جمع آوری داده

2- تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن نقاط خریدو فروش سهام با بهره گیری از دو شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)

3- محاسبه ی بازده و ریسک برای هر دو شاخص .

4-مقایسه بازده و ریسک ناشی از به کار گیری هریک از شاخص ها با یکدیگر

 

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های پژوهش:

به گونه کلی اطلاعات با بهره گیری از دو روش جمع آوری اطلاعات اولیه و ثانویه انجام می شود و داده های اولیه را محقق به صورت دسته ی اول و بیشتر از طریق نظاره، پرسشنامه و مصاحبه به دست می آورد و داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می آید. این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر پژوهش را آغاز کند تولید شده و موجودند مانند داده های موجود در اسناد تحقیقات گذشته، آمارهای رسمی مدارک و اسناد سازمانی و…(خاکی ، 1384،ص239)[1].

روش گرد آوری و ابزار جمع آوری داده های پژوهش از نوع اطلاعات و داده های ثانویه می باشد.

این اطلاعات از اطلاعات و آمار و نمودار های آماری چاپ گردیده در سایت سازمان اطلاع رسانی بورس اوراق بها دار تهران، نرم افزار ره اورد جدید ،وسایت بورس اوراق بهادار جمع اوری شده  و توسط نرم افزار متااستاک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته می باشد .

اطلاعات مورد نیاز پژوهش شامل قیمتهای بسته شدن[2] سهم، حجم معاملات، مقادیر افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده و سود تقسیمی شرکت در مجمع عادی که از طریق داده های چاپ گردیده شرکت ره اورد جدید  به دست امده می باشد  و نوسانات قیمت در سایت  شرکت اطلاع رسانی بورس استخراج شده می باشد و شاخص کل بورس از سایت بورس اوراق بهادار جمع اوری شده ، وبرای تجزیه وتحلیل از نرم افزار متااستاک[3] واکسل  بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن این که اطلاعات آماری و داده های شرکت های مورد مطالعه از آمارهای رسمی بورس و ره آورد جدید استخراج شده می باشد داده ها واقعی بوده و از دخل و تصرف ذهنی افراد نشات نمی گیردو دارای اعتبار خوبی می باشد .

اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از طریق مطالعه مدارک واسناد موجود درکتابخانه بورس اوراق بهادارتهران واطلاعات تاریخی  مربوط به  نوسانات قیمت سهام چاپ گردیده از طریق سایت آریا سهم  ومدیریت فناوری بورس و اطلاعات مربوط به مقدار شاخص از سایت بورس اوراق بهادار واطلاعات شرکتها از نرم افزار ره اورد جدید استخراج شده می باشد .

 

9-3متغیر ها و داده های پژوهش:

متغیر چیزی می باشد که می تواند از لحاظ مقدار   تغییر کند و معمولا چیزی می باشد که می تواند ارزش های عددی متفاوتی را بپذیرد (هومن ،1374،ص113)2.

متغیر عبارت می باشد از ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی می باشد که تغییر می پذیرد (ساده ، 1375،ص54)3.

متغیر کمیتی می باشد که در دامنه ی معینی می تواند از یک غیر از به غیر از دیگر یا از یک نظاره به نظاره ی دیگرمقادیر مختلفی را ایجاد کند پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد ومحقق آنها را یا به هدف پژوهش خود کنترل و دستکاری یا نظاره می کند (شریفی 1345،ص93)4.

در این پژوهش متغیر هایی مانند شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)، ریسک ، بازده هست.

متغیر ها بر اساس معیارهای متفاوت می توان دسته بندی نمود.

در بعضی از این دسته بندی ها گاه همپوشانی هایی نظاره می شودکه به علت عدم امکان تفکیک مطلق انواع متغیر ها ازهمدیگر وایجاد مرزهای مشخص بین طبقه بندی ها ایجاد می گردد (خاکی ،1384، ص75)5.

در این پژوهش دو متغیر مستقل و وابسته مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

[2] .Closing price

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] .Meta stock

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری