شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

تشریح بازده و انواع آن

هدف سرمایه گذاران در انجام سرمایه گذاری، کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان می باشد. به مقصود تحقق بخشیدن به این امر، سرمایه گذاران در دارایی هایی که دارای بازدهی بالا و ریسک نسبتا پایینی می باشند سرمایه گذاری  می کنند. چنانچه نرخ بازده یک سرمایه گذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش آن دارایی بیشتر و ثروت آن افزایش می یابد.

نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط با ارزیابی و انتخاب یک سرمایه گذاری به شمار می رود. در تمامی مدل های قیمت گذاری اوراق بهادار محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آتی که از یک اوراق بهادار انتظار می رود ضروری می باشد. چنانچه سرمایه گذار در اوراق بهادار (سهام) سرمایه گذاری نماید، انتظار دارد که قیمت سهام در اختیار، بالا رفته و متعاقب آن، بازده سهام نیزافزایش یابد. اصولا بازده سهام به مقدار درآمدی اطلاق می گردد که در نتیجه سرمایه گذاری، عاید سرمایه گذار می گردد (قبادی، 1386، 20).

 

1-7-2 بازده سهام

بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداش برای سرمایه گذاری به شمار می رود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم می باشد برای اینکه تمام سرمایه گذاری ها به مقصود کسب بازده انجام می شود. یک ارزیابی از بازده تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم می باشد. به خصوص این که بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی  بازده های آتی تأثیر زیادی دارد. بازده متغیر کلیدی برای تصمیم سرمایه گذاری می باشد. از آن جهت که باعث می گردد ما سود مورد انتظار سرمایه گذاری مختلف را با بازده مورد نیاز مقایسه می کنیم. بازده سهام از دو دیدگاه مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. به بیانی دیگر بعضی از سرمایه گذاران به بازده تحقق یافته و بعضی دیگر بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار می دهند. مقصود از بازده تحقق یافته، بازده ای می باشد که واقع شده می باشد یا بازده ای می باشد که کسب شده می باشد و بازده مورد انتظار عبارت می باشد از بازده تخمین یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده به دست آورند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا این که برآورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری کنند و توجه داشته باشند که این نوع بازده ممکن می باشد تحقق نیابد. به هر حال بعضی سرمایه گذاران هنگام خرید سهام به بازده تحقق یافته و بعضی دیگر نیز به بازده مورد انتظار و دسته سوم به هر دو توجه می کنند.

بازده یک سرمایه گذاری که بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست     می آید شامل دو قسمت می باشد که عبارتند از:

  1. بازده ناشی از دریافت سود سهام
  2. بازده ناشی از منفعت سرمایه[1] یا ضرر سرمایه[2]

مهمترین غیر از بازده، سودی می باشد که به صورت جریان نقدی دوره ای سرمایه گذاری می باشد و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی دریافت گردد. ویژگی های ممتاز این دریافت ها این می باشد که منتشرکننده پرداخت هایی به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار مرتبط می باشد.

دومین غیر از مهم بازده، منفعت یا ضرر سرمایه می باشد که مخصوص سهام عادی می باشد اما در مورد اوراق قرضه بلندمدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز صادق می باشد. سود (زیان) سرمایه، بخشی از بازده ای می باشد که سرمایه گذار بر اثر سرمایه گذاری در سهام یا هر نوع سرمایه گذاری دیگر به دست می آورد که براساس انتظارات سهامداران و  سرمایه گذاران در بازارهای اوراق بهادار شکل می گیرد. به طوری که هر واقعه ای در مورد شرکت ها روی دهد که با انتظارات سرمایه گذاران مغایر باشد روی قیمت های سهام نیز اثر می گذارد. چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد اصطلاحا به آن منفعت سرمایه می گویند. اگر قیمت سهام در پایان دوره کمتر از قیمت سهام در اول دوره باشد، آنگاه سرمایه گذار با ضرر سرمایه مواجه می گردد. به هر حال منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه بخشی از بازده سرمایه گذاری یک سرمایه گذار به شمار می رود. از طرفی در طی سال معمولا اکثر شرکت ها در صورت سودآور بودن،  بخشی از سود خود را به سهامداران توزیع می کنند. پس سهامداران مبلغی را به عنوان سود سهام در طی یکسال دریافت  می کنند. لذا نرخ بازده یک سهم نگهداری شده برای یک سال برابر مجموع بازده ناشی از دریافت سود سهام و بازده ناشی از منفعت سرمایه یا ضرر سرمایه می باشد ( راعی و تلنگی، 1383،25).

  1. Equity Interest
  2. Equity Loss

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری