عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • اهمیت و ارزش پژوهش:

تأثیر بازارهای مالی و سرمایه­ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس­اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن­ها به درون بخش‌های تولیدی می باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه­کنندگان (وام دهندگان- پس­اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه­های تولیدی) می باشد. روش های سرمایه­گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه­گذاری، دو عامل” پیش­بینی سرمایه­گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری” و ” منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری” از مهم­ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می­شوند (جعفری صمیمی و همکاران، 1383). در هر نوع سرمایه­گذاری، سرمایه­گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری می باشد.  سرمایه­گذار کوشش دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت­ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول­ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت­ها می­باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می­دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه­گذاران از نسبت­های بازار که بخشی از نسبت­های مالی هستند، بهره گیری زیادی می­کنند. اما بکارگیری این نسبت­ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ­بازارهای پیشرفته­ی مالی اروپا و امریکا کمتر می باشد و گر چه از بعضی از این نسبت­ها در بازار بورس ایران بهره گیری می­گردد اما تعدادی از این نسبت­ها تا حدودی ناشناخته مانده­اند. این پژوهش کوشش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های بازار آن را مورد مطالعه قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام­های برتر باز کند. امید می باشد با بهره گیری از نتایج این پژوهش؛ سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت­های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه­ی سرمایه در ایران کمک گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  8. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری