مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

.

مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی

از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت هست. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن می باشد از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارش­های مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه گردد؟ علت این می باشد که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازه­گیری سود بر پایه برآوردها و پیش­بینی­های زیادی درمورد نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روش­های قابل قبول هست که هر یک باعث می­گردد تا رقم­های متفاوتی برای سود، گزارش گردد.

سود واقعی به تعبیر هیأت استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر گردیده) به تبیین زیر می باشد:

” برداشت عموم سرمایه­گذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان­های نقدی می باشد و این توجه الزام می­دارد که نتایج فعالیت­های عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان­های نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائی­های استهلاک پذیر مورد نیاز می­باشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار می­آید.” (ظریف فرد، 1378،ص 20)1.

معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیت­های عملیاتی می باشد که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته می­گردد. از نظر سرمایه­گذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری می باشد، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد می­کند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمی­کنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص گردد. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسه­ها بطور ذهنی مورد توجه قرار می­گیرد.

 

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود

یکی از بحث­های مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی می باشد. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند می باشد که در تجزیه و تحلیل­های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه­هائی که بر کیفیت سود تأثیر می­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می­دهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند می باشد، این می باشد که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می­تواند یکی از عوامل موثر باشد.

حسابداران به نوبه خود به اندازه و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار می­دهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته می­گردد. این مطلب زمانی نمود پیدا می­کند که سود کمتر یا بیشتر از واقع اظهار شده باشد. برای مثال، حسابرس بایستی خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده می باشد. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام می­باشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری