عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– پیش­بینی بازده سهام در فرایند تصمیم­گیری سرمایه­گذاری

پژوهش­های گسترده­ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته می باشد که حاصل این پژوهش­ها، ارائه مدل­هایی می باشد که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده می باشد. یکی از معروفترین این مدل­ها، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM)[1] می باشد که بعضی از سرمایه­گذاران از آن برای پیش­بینی بازده سهام بهره گیری می­کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال 1964­، اولین مدل قیمت­گذاری دارایی­ها، به­وسیله ویلیام شارپ بنام مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای (CAPM) مطرح گردید. این مدل براساس نظریه بازار سرمایه شکل گرفته و برخلاف مدل مارکویتز (که یک مدل هنجاری می باشد) مدلی اثباتی می باشد که نحوه رفتار سرمایه­گذاران را در بازار نشان می­دهد و امکان درک و رفتار بازار را فراهم می کند، (اسلامی بیدگلی و تلنگی،1378 ). مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای براساس روابط بین ریسک و بازده اظهار می­گردد و صرفاً دارای یک عامل ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار می باشد که ریسک نقل و انتقالات کلی در بازار می­باشد. (فابوزی و مارکوویتز[2]، 2002).

مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای، مدلی می باشد که برای بازارهای سرمایه در دنیای واقعی اظهار شده می باشد. این مدل دارای مفروضات زیر می باشد که موجب می­شوند تا مدل قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای از لحاظ ریاضی بسیار قابل ردیابی باشد:

 • فرض اول: سرمایه­گذاران، تصمیم­گیری­های خود را براساس بازده مورد انتظار و ریسک آن (واریانس­های بازده) انجام می­دهند.
 • فرض دوم: سرمایه­گذاران افرادی منطقی و ریسک­گریز هستند.
 • فرض سوم: سرمایه­گذاران برای تنوع بخشی سبدهای سرمایه­گذاری خود از «مدل مارکوتیز» بهره گیری می­کنند.
 • فرض چهارم: سرمایه­گذاران همگی برای یک دوره زمانی یکسان سرمایه­گذاری می­کنند.
 • فرض پنجم: سرمایه­گذاران در ارتباط با بازده مورد انتظار و ریسک همه دارایی­ها، دارای انتظارات همسانی هستند.
 • فرض ششم: یک دارایی بدون ریسک هست و سرمایه­گذاران می­توانند با نرخ بدون ریسک، هر مبلغی را که بخواهند وام بگیرند یا قرض بدهند.
 • فرض هفتم: بازارهای سرمایه کاملاً رقابتی می باشد و اختلاف نظری بین سرمایه­گذاران وجود ندارد.

در مفروضات هفت گانه مدل، پنج فرض اول با روش های تصمیم­گیری سرمایه­گذاران سروکار دارد و فرضیات ششم و هفتم مربوط به ویژگی­های بازار سرمایه می باشد. مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای به صورت زیر می باشد:

 

(2-1)

که در آن بازده مورد انتظار،  نرخ بازده بدون ریسک،  نرخ بازده بازار و بتا (  ) معیار ریسک دارایی و یا سهام نسبت به بازار سهام می­باشد. این معادله را معادله قیمت­گذاری دارایی سرمایه­ای می­نامند.

نتایج پژوهش­های انجام شده نظیر فاما و فرنچ[3](1993) و هاگن[4] (1995) حاکی از آن می باشد که این مدل توانایی لازم برای پیش­بینی بازده سهام را ندارد و بایستی علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش­بینی می­کند (سلیمی، 1383).

[1]– Capital Asset Pricing Model (CAPM)

[2]– Fabozzi & Markowitz

[3]–  Fama & French

[4]–  Haugen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری