عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

تحلیل فنی یک تکنیک در بازار های مالی می باشد که برای پیش بینی جهت گیری قیمت های اوراق بهادار در آینده از طریق مطالعه داده های آماری گذشته بازار خصوصا در مورد قیمت و حجم معاملات انجام می گردد. تحلیل فنی در حالت محض ، با فرض اینکه قیمت و حجم مهمترین و مرتبط ترین عامل ها برای تعیین جهت گیری آینده و عملکرد یک سهام و یا بازار خاص هستند ، فقط رفتار واقعی قیمت ها و حجم معاملات بازار را مورد توجه قرار می دهد . تحلیلگران فنی ممکن می باشد مدلها و قواعد تجارتی را بکار گیرند که بر مبنای قیمتها و یا تبادل حجم ها استوار هستند . بعضی از این مدلها و قواعد عبارتند از : شاخص قدرت نسبی ، میانگین های متحرک ، پسر فت ها ، مومنتوم،اسیلاتورها ،نوار بولینگر و در حالت کلاسیک شناسایی الگوهای نموداری تحلیل فنی به صورت گسترده در میان تجار و متخصصین امور مالی مورد بهره گیری قرار می گیرد ، اما در دانشگاهها از آن به عنوان یک شبه  علم یاد میشود. دانشمندانی از قبیل یوجین فاما می گویند که شواهد و علت های تحلیل فنی پراکنده و اندک هستند و با یک فرم ضعیف از فرضیه پذیرفته شده “بازار کارآمد در تناقض می باشند. بارتون مالکیل یکی از اقتصاد دانان معروف اینگونه استدلال می کند که “واکاوی فنی یک مسئله مطرود از نظر دانشگاهیان می باشد” ،ایشان همچنین اینگونه استدلال می آورد که حتی بر اساس فرم ضعیف شده فرضیه بازار کارآمد نیز شما نمی توانید قیمت آینده سهام را بر اساس قیمتهای گذشته آن پیش بینی کنید.

تئوری دیگری که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تئوری روش نموداری بود .فرض اساسی روش نموداری این می باشد که طریقه تاریخی تمایل به تکرار خود در ارتباط با بورس اوراق بهادار دارد.اگر یک الگوی معین در گذشته نتایج یکسانی را ارائه کند ،فرد می تواند با احتمال زیاد فرض کند که همان نتایج در آینده نیز از الگوی قبلی تبعیت خواهد نمود براساس این روش ،مطالعه الگوی گذشته دوباره قیمت ها و حجم مبادلات سهام به سرمایه گذار اجازه خواهد داد تا بطور دقیق تعیین کند چه وقت سهام به خصوصی زیر قیمت یا بالای قیمت می باشد ( الکساندر وهمکاران،2003،ص 844)[1].

به هر حال، خریداران سهام زیادی وجود دارند که علنا اعلام کرده اند که از تحلیل فنی نه به عنوان یک علم برای پیش بینی[2] آینده، بلکه به عنوان یک ابزار ارزشمند برای شناسایی طریقه تغییرات قیمت و فرصت های مطلوب تجاری ، بهره گیری می کنند.فرض کار این می باشد که تمام اطلاعات اساسی و نظریات فعلی بازار تقریبا در قیمت فعلی بازتاب می یابند و وقتی که آنها همراه با قیمت گذشته سهام مطالعه شوند ، الگوهای حجمی و قیمت تکرار شونده را عیان می سازد که می توانند سر نخ هایی برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده به ما بدهند .

 

2-2انواع شاخص[3] بورس درایران :

دربورس اوراق بهادار برای کمک به تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه ،اقدام به محاسبه وانتشار  شاخص های مختلفی می کنند که باعث می شودسرمایه گذاران بتوانند عملکرد بازار و گروه های مختلف شرکتهای پذیرفته شده در ان را بهتر مطالعه کنند .

 

1-2-2شاخص کل:

یکی از اصلی ترین شاخصهای بورس شاخص کل قیمت[4] می باشد که   از فرمول زیر که به فرمول لاسپیرزمعروف می باشد بدست می اید.
(ارزش جاری سهم در بازار*تعداد سهام منتشره)تقسیم بر(ارزش پایه سهام*تعداد سهام در سال پایه)}ضرب در عدد 100که در این محاسبه سال پایه سال 1369 می باشد . این شاخص گویای آن می باشد که ارزش کل بازار نسبت به سال پایه (یا همان سال 1369 ) چند برابر شده می باشد.

این شاخص بیانگر طریقه عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار[5] می باشد.

طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه‌ بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد(برگرفته از سایت بورس اوراق بهادار تهران)6.

[1].Aleksandr et al,2003,844

[2] .Forecast

[3] .Index

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] .Index Price

[5] .Stock exchange

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری