عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تصمیم­گیری اقتصادی

تصمیم­گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف می باشد. عمده­ترین نظریه­های موجود در زمینه تصمیم­گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می­باشد.

مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک­ تصمیم­گیری به تبیین زیر می باشد:

 1. هدف معین و معلوم می باشد.
 2. کلیه راه­های ممکن شناسایی می­شوند و مورد مطالعه قرار می­گیرند.
 3. کلیه نتایج حاصل از هر راه­حل مورد توجه قرار می­گیرد.
 4. اطلاعات کامل به گونه رایگان در دسترس تصمیم­گیرنده قرار دارد.
 5. تصمیم­گیرنده کاملاً عقلایی اقدام می­کند.

با مفروضات فوق نظریه کلاسیک­ تصمیم­گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته می باشد. مانند اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از معضلات تصمیم­گیری، تعیین اولویت­ها می باشد؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر می باشد و همچنین امکان مطالعه راه­حل­های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه­ ممکن می باشد تصمیم­گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم­گیرنده­ای هیچگاه نمی­تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته می باشد و حتی به ندرت می­توان برای یک راه­کار اطلاعات کاملی به­دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه می باشد. تصمیم­گیران نیز با در نظر داشتن وجود محدودیت­های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی­کنند اما علی­رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم­گیری عقلایی مبتنی بر دانش می باشد، شرطی که هر چند غیر ممکن می باشد اما بیانگر در نظر داشتن تأثیر اطلاعات در تصمیم­گیری می باشد(طاهری، 1370).

ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم­گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح گردید. سایمون[1] (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن می باشد که همیشه تصمیم­های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند زیرا آنها نمی­دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد گردید (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری می باشد که قدرت پیش­بینی آن را کاهش می­دهد) و فرد به انتخاب یک راه­حل از میان راه­حل­هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن می باشد، می­پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک[2] (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم­گیری در حد رضایت­بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم­های رضایت­بخش بهره گیری می­کنند.

در نظریه کلاسیک­ تصمیم­گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم­گیران مدنظر قرار می­گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می­کند. طبق نظر سایمون، به­دلیل آن ­که انواع محدودیت­ها در تصمیم­گیری هست، افراد نمی­توانند به صورت عقلایی تصمیم­گیری کنند. یکی از این محدودیت­ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان­ها می­باشد. پس با در نظر داشتن انواع محدودیت­ها، تصمیم­گیرندگان به جای آن­که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم­گیری تجویز می­نمود، بایستی به تصمیم­گیری رضایت­بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم­گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می­گردد(طاهری، 1370):

 1. تصمیم­ها همواره با یک­سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می­باشند.
 2. تصمیم­گیرندگان هیچگاه در ایجاد همه راه­حل­های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
 3. راه­حل­ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می­شوند زیرا پیش­بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه­حل غیر ممکن می باشد.

تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه­حلی می باشد که بر اساس بعضی معیارها از درجه­ای از رضابت­بخشی برخوردار می باشد و به حداکثر رساننده نیست.

[1]– Simon

[2]– Conlisk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری