مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال:

در این قسمت کوشش می گردد که به مقایسه خصوصیات و ویژگی های دو شاخص پرداخته گردد.

شاخص قدرت نسبی را غیر از نوسان نمای نواری دسته بندی می گردد در صورتی که شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)نوسان نمای مرکزی می باشد.

هردو شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک  همگراواگرا (سه گانه)از گروه اسیلاتورها می باشند. هردو شاخص  میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) وقدرت  نسبی را  غیر از شاخص های مومنتوم(سنجش اندازه حرکت ) دسته بندی می کنند.

دوره ای که ولس ویلدر، ابداع کننده شاخص قدرت نسبی پیشنهاد می ‌کند 14روزه می باشد اما بعضی تحلیل گران دربعضی بازارها21روزه را بهتر می دانند.(دراین پژوهش 14روزه در نظر گرفته شده می باشد). در میانگین متحرک همگرا واگراتفاوت 26و12روزه وخط9 روزه به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می گردد.

هردوشاخص با افزایش دوره زمانی سیگنال های پایدار تر وکمتری صادر می کنندوباافزایش مدت سیگنال ها بیشتر،وامکان خطا افزایش می یابد. هردوشاخص از قیمت بسته شدن سهام برای تحلیل بهره گیری می کنند.با دو بار میانگین نمایی گرفتن ازمیانگین های همگرا واگرا ،میانگین متحرک همگراواگرا  (سه گانه)بدست میاید.

به گونه کلی فرصیه های پژوهش را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود

دسته ی اول مربوط به بازده ی سهام می گردد

در فرضیه ی اول پژوهش به مقایسه ی میانگین بازده سهام با بهره گیری از شاخص قدرت نسبی در شرکت های فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربا میانگین بازده سهام با بهره گیری از شاخص میانگین متحرک همگرا واگر(سه گانه ) پرداخته می گردد.

شرکت های گروه فلزات اساسی در این پژوهش شامل 12 شرکت از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار می باشد.که درسال 1380در بورس حضور داشته وسهام ان مورد معامله قرار گر فته باشدو حداقل 10در صد روز های کاری بورس نماد شرکت باز باشد. وبازه زمانی  این فرضیه  بین ابتدای سال 1380تا13/9/1387 را در بر می گیرد.

به دلیل تعدد  خرید و فروش سهام توسط تحلیل تکنیکال کار مزد معاملات آن می توان مبلغ تاثیر گذاری بر بازده ی حاصل از خرید و فروش سهام باشد برای در نظر گرفتن آن در زمان خرید نیم درصد قیمت سهام در زمان خرید کارمزد در نظر گرفته شده می باشد.  در زمانی سیگنال فروش صادر می گردد 05/1درصد ازقیمت فروش سهم به عنوان کارمزد فروش سهام در نظر گرفته شده می باشد .

اختلاف بین قیمت  خرید و فروش سهم به همراه مزایای حاصل از مالکیت سهام در فاصله ی زمانی بین خرید وفروش به عنوان بازده سهام می باشد.

 

شاخص دیگرمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)می باشد.که شامل تفاوت بین دو میانگین نمایی(12و26روزه) یک میانگین نمایی 9روزه به عنوان خط سیگنال می باشد .(بایستی در نظر داشت که میانگینهای  متحرک همگراواگرا(سه گانه)از یک میانگین متحرک دوبار میانگین متحرک نمایی  گرفته شده می باشد.) مساله ی مهم در مورد  میانگین های متحرک همگرا واگرا(سه گانه) که بایستی مد نظر باشد این می باشد  که سیگنال معتبر خرید و فروش فقط زمانی که بازار دارای طریقه می باشدباید بهره گیری گردد(لطفی ودرویش، 1385،123)[1].

سیگنال خرید فروش  سهام درمیانگین متحرک  همگرا واگرا (سه گانه)با میانگین  متحرک همگراواگرا یکسان می باشد.

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری