عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

  • تبیین و اظهار مساله پژوهشی

یکی از اهداف و آرمان­های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی می باشد؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب­ترین و پربازده­ترین بخش­های بازار گردد. با در نظر داشتن این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه­گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام­های پربازده و سرمایه­گذاری در شرکت­هایی که از آینده­ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ بهره گیری از نسبت­های مالی و به خصوص بهره گیری از نسبت­های بازار در بازارهای سرمایه­ی کشورهای مختلف رواج گسترده­ای دارد. آشنایی با این نسبت­ها و اندازه ارتباط آن­ها با بازدهی آینده­ی شرکت­ها و سهام آن­ها برای سرمایه­گذاران امری ضروری می باشد ( بریگام و همکاران[1]، 1999).

هدف از محاسبه نسبت­های مالی این می باشد که بتوان به آن وسیله درمورد یک صورت مالی قضاوت نمود. نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­گردد که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. پس نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درمورد ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم     می­کنند (پنمن، 2005).

پژوهش­های گسترده­ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته می باشد که حاصل این تحقیقات ارائه مدل­هایی می باشد که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده می باشد. یکی از معروفترین این مدل­ها، مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM)[2] می باشد. نتایج پژوهش­های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این می باشد که این مدل توانایی لازم برای پیش­بینی بازده سهام را ندارد و بایستی علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش­بینی می­کند (سلیمی، 1383)

توضیحات گوناگونی در زمینه­ی قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی سهام ارائه شده می باشد. به عنوان مثال فاما و فرنچ[3] (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای شارپ و لینتنر4  به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می­گردد به گونه کامل قابل تبیین نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام هست، نشانگر پاداش تحمل ریسک می باشد. بهره گیری از نسبت­های بازار برای پیش­بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می­تواند بنابر علت های زیر باشد( داموداران[4]، 2006):

– برای محاسبه­ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان­های نقدی نیاز می باشد.

– کاربرد آنها آسانتر می باشد.

– دفاع از آن آسانتر می باشد.

– وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش­های زیادی در مورد مطالعه توانایی نسبت­های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت­ها و پیش­بینی آینده­ی مالی آن­ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته می باشد. ارتباط معنی­داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام هست؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سودمند می باشد. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش­بینی کنندگی این متغیرها هست حاکی از آن می باشد که بعضی از این متغیرها برای پیش­بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش­هایی که در زمینه­ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت­ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته می باشد.

از آن­جایی­که بسیاری از سرمایه­گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت­ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام[5] نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان­های مالی و صندوق­های سرمایه­گذاری در بازار سرمایه­ ایران روز به روز بیشتر می­گردد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین نسبت­های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام می باشد.

 

[1] . Brigham et al

[2]. Capital Asset Pricing Method (CAPM)

[3]. Fama & French

  1. Sharp, Lintner

 

[4]. Damodaran

[5]. Portfolio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری