عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری

افراد و سازمان­هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم­گیری بهره گیری می­کنند را می­توان به دو دسته تقسیم نمود:

  1. تصمیم­گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
  2. تصمیم­گیرندگان خارجی یا برون سازمانی

تصمیم­گیرندگان درون سازمانی اکثراً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم­گیری بیشمار درمورد عملیات روزانه سازمان مورد بهره گیری قرار می­دهند.

تصمیم­گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد بهره گیری قرار می­دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه­گذران ، فروشندگان کالا، بانک­ها و سازمان­های اعتباری، اتحادیه­های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می­باشند.

بدیهی می باشد که بهره گیری­کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع­آوری می­کند، ممکن می باشد برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن­ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).

2-5- تأثیر گزارشگری مالی در بازار سرمایه

بشر­ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده می باشد، قرار می­گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره­وری و تشویق ابتکارات ضروری می باشد و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می­کند.

بدون اطلاعات کافی بهره گیری­کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه­گذاری را به گونه مناسب تشخیص نمی­دهند، زیرا برای تصمیم­گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز می باشد. گزارش­های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته­بندی می­کند و آن را به صورت معنی­دار برای بهره گیری­کنندگان ارائه می­نماید.

اطلاعاتی که شرکت­ها برای کمک به بهره گیری­کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می­نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف می باشد که صورت­های مالی یکی از این عناصر می­باشد. سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان  مبنا و اساسی برای تصمیم­گیری جهت تخصیص سرمایه بهره گیری می‌کنند(SFAC.1, 1978).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به کارگیری سیاست­ها وطرح­های افشاء اطلاعات می­تواند آگاهی­ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه­گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع گردد. همچنین این امر می­تواند معضلات ارزشیابی غلط شرکت­ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان­تر را برای مدیران شرکت­ها فراهم سازد(ایزدی‌نیا، 1377).

 

2-6- اثرات ارائه صورت­های مالی بر قضاوت سرمایه­گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری

توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش­بینی، مهم­ترین عامل در تصمیمات سرمایه­گذاری می­باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.

مانند عوامل ذهنیت­گرایی همانا «پیشداوری» می­باشد که یک مفهوم روان­شناسی می باشد و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای  افراد می­باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن می باشد که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می­باشد. بهره گیری از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند  در فرآیند پیش­بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه­گذار قدرت پیش­بینی می باشد. مسائلی که غالباً مورد پیش­بینی قرار می­گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه­گذار در این امر بایستی فرآیند پیش­بینی و قضاوت را به گونه صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری