عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– اهداف گزارشگری مالی

اهداف صورتهای مالی عبارتند از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری­کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. از آنجا که صورتهای مالی اکثراً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته می باشد و لزوماً در برگیرنده اطلاعات غیر مالی نیست، تمام اطلاعات مورد نیاز بهره گیری­کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی­آورد. با این حال، نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب بهره گیری­کنندگان را رفع می­کند.

گزارشگری مالی بایستی تأمین­کننده اطلاعاتی باشد که برای تصمیم­گیری اقتصادی سرمایه­گذاران و طلبکاران بالقوه و بالفعل و تجزیه و تحلیل عوامل و پارامترهای مختلف اقتصادی در زمینه مشارکت و تشویق سرمایه­گذار مفید بوده و همچنین نیازهای اطلاعاتی مدیریت و سایر بهره گیری­کنندگان را فراهم آورد.

اهدافی که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB)[1] تعیین شده­اند به تبیین زیر می باشد:

1) گزارشگری مالی، می­بایستی اطلاعات مربوط به عملکرد واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی به صورت مطلوب ارائه کند.

2) ارزیابی کارآیی و حفظ امانت و ایفای تأثیر مباشرتی مدیران واحدهای اقتصادی، مانند موارد اساسی مورد توجه دولت، کارکنان و سایر بهره گیری­کنندگان می باشد. لذا گزارشگری مالی بایستی در بردارنده اطلاعاتی باشد که این ارزیابی را هر چه بیشتر و بهتر میسر سازد.

3) گزارشگری مالی می­بایست اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی و محل تأمین این منابع، همچینین تأثیر معاملات، حوادث و شرایطی را که منجر به تغییر این منابع می­گردد،  نشان دهد.

4) ارزش افزوده در واحدهای اقتصادی، مانند اطلاعات با ارزش در عملکرد مالی و تولید می باشد که بیشتر بهره گیری‌کنندگان گزارش­های مالی برای تامین اهداف مختلف به آن نیاز دارند. لذا گزارشگری مالی می­بایست دربردارنده اطلاعات کامل در زمینه ارزش افزوده در تولیدات و خدمات  باشند.(شامل ارزبری، صرفه جویی ارزی وارزش افزوده داخلی).

5) گزارشگری مالی بایستی ارائه­کننده اطلاعاتی در زمینه منافع کارکنان،کارآیی آنها وهمچنین اطلاعات مربوط به تأمین ایمنی و سلامت آنها باشد.

6) گزارشگری مالی بایستی در بردارنده اطلاعاتی در زمینه کوشش­های مؤسسه در جهت حفظ محیط زیست و سایر فعالیت­های اجتماعی و فرهنگی باشد.

7)گزارشگری مالی بایستی دربرگیرنده توضیحات لازم درمورد اطلاعات ارائه شده باشد تا بهره گیری­کنندگان را در درک اطلاعات یاری دهد. با در نظر داشتن اینکه مدیریت واحدها به دلیل حضور مستقیم در جریان فعالیت واحد اقتصادی، نسبت به سایر بهره گیری­کنندگان از اطلاعات بیشتری بر خوردار می­باشند، اغلب می توانند با تکیه بر موارد خاص از طریق ارائه تبیین وگسترش کامل­تر حوادث و شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978[2]).

[1]– Financial Accounting Standards Board

[2] – Statements of Financial Accounting Concepts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  8. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری