ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– تاریخچه بهره گیری از نسبت‌های مالی

تاریخچه بهره گیری از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت­های زیادی در نحوه بهره گیری از نسبت­های مالی به وجودآمده می باشد. با وجود این که به­کارگیری نسبت­ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل­های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت­ها را می­توان به  تجزیه وتحلیل­های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت­ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.

بکارگیری نسبت­های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش­های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می­گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پیدا نمود و به دنبال آن نیاز به تجزیه وتحلیل گزارش­های مالی فزونی پیدا نمود. در این بین مؤسسات مالی جهت اعطای وام و اعتبار به شرکتها، نیاز به اطلاعات حسابداری وگزارش­های مالی شرکت­ها داشتند. در کنار مؤسسات مالی، مدیران نیز جهت ارزیابی سودآوری شرکت­ها، بکارگیری گزارش­های مالی را در تجزیه و تحلیل­های خود افزایش دادند(هوریگان[1]، 1965).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در سال­های آخر قرن نوزدهم، مقایسه دارائی­های جاری یک شرکت با بدهی­های جاری آن مورد توجه قرار گرفت با وجود این که در همان سال نسبت­های دیگری نیز به وجود آمدند، اما نسبت جاری، در مقایسه با سایر
نسبت­های مالی در تجزیه و تحلیل گزارش­های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و می­توان این گونه ادعا  نمود که به­کارگیری نسبت­های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش­های مالی از نسبت جاری شروع گردید(لو[2]،1974).

اما با شروع قرن بیستم، چند توسعه مهم در بهره گیری از نسبت­های مالی روی داد که از آن جمله می­توان به موارد زیر تصریح نمود(گمبولا و کتز[3]،1983):

 1. بهره گیری از چند نسبت مالی به جای یک نسبت مالی
 2. تعیین معیار برای نسبت­های مالی
 3. بهره گیری از نسبت­های مالی در پیش بینی معضلات مالی شرکتها مثل درماندگی مالی
 4. پژوهش­های تجربی در ارتباط با نسبت­های مالی، مثل مطالعه تغییر روش حسابداری و تأثیر آن بر نسبت­های مالی شرکت و یا مطالعه ارتباط روانشناختی شرکت با نسبت­های مالی.

با ایجاد تئوری­های جدید مالی، نظیر مدل ارزشیابی دارایی­های سرمایه­ای و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای محاسباتی پیشرفته و توجه سرمایه­گذاران به خصوصیات اوراق بهادار، جهت سرمایه‌گذاری و تصمیم­گیری، یک سری از نسبت­های مالی مبتنی بر اطلاعات بازار در کنار نسبت­های مالی مبتنی بر فرض تعهدی شرکت به وجودآمدند. از آن جمله می­توان به نسبت قیمت سهام به در آمد (P/E) و یا سود هر سهم (EPS) و سایر نسبت­ها تصریح نمود. ایجاد نسبت­های بازار از حدود سال1980 آغاز گردید و مدل­های ارزیابی بر مبنای این نسبت­ها، جهت ارزشیابی اوراق بهادار به وجودآمدند(اژدری،1380).

[1] – Horrigan

[2] – Lev

[3] – Gombola and Ketz

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

 1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
 7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری