ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

هدف غایی اقتصاد آزاد، حداکثر کردن رفاه جامعه می باشد. نیل به این هدف مستلزم این می باشد که بخش صنعت مقدار لازم از کالاهای مناسب را تولید کرده و آنها را در زمان مناسب برای مصرف­کننده ارائه کند. این اقدام نیز مستلزم وجود سرمایه لازم جهت سرمایه­گذاری در بخشهای تولیدی می باشد که البته منبع اصلی تأمین سرمایه مورد نیاز رجوع به بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار می­باشد، زیرا این بازار محلی جهت جمع­آوری پس‌انداز افراد و شرکتها و هدایت آنها به سمت واحدهای تولیدی می­باشد. لازمه چنین تحولی که در درازمدت پویایی، رشد و توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت، تخصیص بهینه منابع با بهره­گیری از روش­های علمی و بهره گیری موثر از سرمایه­های ملی و مردمی می باشد. در همین راستا آشنایی با روش­های ارزشیابی سهام و سبد سهام که با ظهور سازمان­ها و نهادهای مالی اهمیت روز افزون یافته­اند برای سرمایه­گذران و تحلیلگران مالی لازم است.

در این فصل با در نظر داشتن موضوع مورد پژوهش، در آغاز ضمن تصریح به اهمیت گزارشگری مالی، اهمیت صورت­ها و نسبت های مالی حاصل از آن و تأثیر آن­ها در  تصمیم­گیری­های اقتصادی مطالعه شده و به مدل­های ارزش­یابی سهام که بیشتر از اطلاعات همین صورت­های مالی بهره گیری می­کنند تصریح می­گردد. در ادامه تعدادی از مهمترین و پرکاربردترین نسبت­های ارزش­یابی نسبی (به عنوان یکی از رویکردهای ارزشیابی) مطالعه شده و معایب و محاسن هر یک از این نسبت­ها عنوان می­گردد. همچنین ضمن مروری بر استراتژی­های سرمایه­گذاری رایج در بورس اوراق بهادار، به مبحث سبد سهام و کاربرد آن  به عنوان راهی برای مدیریت مجموعه سهام پرداخته می­گردد و در پایان تصریح­ای به پژوهش­های صورت گرفته در این راستا خواهد گردید.

2-1- اطلاعات وگزارش­های مالی و تأثیر آنها در تصمیم­گیری

مدیران واحدهای تجاری و افراد ذی­نفع برای تسهیل در امر تصمیم­گیری ممکن می باشد به اطلاعات مختلفی نیاز داشته باشند. بخشی از این اطلاعات به صورت ذهنی و بخش دیگر به صورت عینی یا کمی می باشد. اطلاعات حسابداری از نوع عینی یا کمی می­باشد و می­تواند کمک مؤثری به مدیران و افراد تصمیم­گیرنده نماید. به اظهار دیگرگزارش و رویدادهای اقتصادی و تجاری به زبانی مشترک در قالب اعداد و ارقام در تأثیر­های جدید و جدید حسابداری را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مطرح می­نماید، که حاصل این سیستم گزارشات مالی می باشد. سیستم اطلاعاتی حسابداری برای آنکه بتواند اطلاعات مربوط و مناسب به تصمیم­گیرندگان ارائه نماید، در وهله اول می­بایستی بهره گیری­کنندگان مختلف صورت­های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان را تشخیص دهد. گزارشات مالی به صورت کلی توسط دوگروه اساسی از افراد مورد بهره گیری قرار می­گیرد:

1-  افراد وگروههایی که به علت های مختلف در واحد تجاری منافع مستقیم دارند، نظیر سهامداران، سرمایه­گذاران، مدیران، بستانکاران و… .

2- افراد وگروههایی که بدون اینکه در فعالیت مورد نظر منافع مستقیم داشته باشند. این افراد به خاطر پرداختن به مسائل مالی و علاقمندی به کسب اطلاعات و آگاهیهای مربوط به فعالیت­های مختلف مالی، به گونه اعم از گزارشات مالی بهره گیری می­نمایند.

به گونه کلی اطلاعات حسابداری از کنش متقابل سه گروه مختلف نتیجه می­گردد. مؤسسات، بهره گیری­کنندگان و حسابداران، که بین آنها تضاد منافع هست. اگر به تضاد منافع موجود در میان اطلاعات حسابداری توجه گردیده و این تضاد تا حد ممکن کاهش یابد و فرآیند ارتباطات بین این سه گروه مورد توجه دقیق حسابداران قرار گیرد، اطلاعات حسابداری می­تواند برای تصمیم­گیری بسیار مفید واقع گردد(اژدری،1380).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری