مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت

از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به تبیین زیر می باشد:

مزایا از نظر شرکت:

1-  بهره بدهی مالیات کاه می باشد اما سود سهام این گونه نیست.

2- خریداران اوراق قرضه به غیر از بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.

3- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد گردید.

4- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد پیدا نمود.

5- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می گردد. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی می باشد و اخذ وام های کوتاه مدت مقدور نمی باشد.

معایب از نظر شرکت:

1- صرف نظر از سود یا زیان، هزینه های بهره بایستی پرداخت گردد.

2- اصل بدهی بایستی در تاریخ سررسید پرداخت گردد.

3- بهره گیری از بدهی بیشتر، ریسک ساختمان سرمایه را افزایش و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد.

4- شرایط قرارداد قرضه ممکن می باشد محدودیت های شدیدی بر شرکت تحمیل کند.

5- تعهدات شرکت ممکن می باشد به واسطه خطاهای پیش بینی، شدیداً افزایش یابد.

مزایا از نظر اعتبار دهنده:

1- هر ساله یک مبلغ مشخص بهره هست.

2- اوراق بدهی، مطمئن تر از اوراق سهام می باشد.

معایب از نظر اعتبار دهنده:

1- خریداران اوراق بدهی معمولاً در سود بعد از بهره مشارکتی ندارند.

2- برای این اوراق حق رای وجود ندارد.

ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تامین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی می باشد، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسک های شرکت را حداقل سازد. به گونه کلی تامین مالی از طریق بدهی وقتی مناسب تر می باشد که :

1- درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

2- شرکت دارای یک حاشیه سودکافی و راضی کننده باشد.

3- وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

4- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

5- قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

6- کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

7- انتظار تورم وجود داشته باشد.

8- محدودیت های تحمیلی قرارداد قرضه، سنگین نباشد.

شرکتی که معضلات مالی را تجربه می کند ممکن می باشد با تمدید سررسید بدهی های کوتاه مدت خود، آن را به بلندمدت تبدیل کند. این اقدام ممکن می باشد تا حدی معضلات فعلی جریان نقدی و نقدینگی شرکت را بهبود بخشد. معمولا هرچه ریسک ناتوانی شرکت افزایش می یابد، نرخ بهره بدهی نیز برای جبران ریسک بالاتر شرکت، بیشتر می گردد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 207-206).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری