عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– صورت­های مالی اساسی

وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات می باشد که صورتهای مالی نامیده می­شوند(میگز و میگز[1]،1996).

هریک از صوتهای مالی اساسی به گونه جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی تأثیر دارند. به علاوه، تأثیر اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید صرف نظر کرد. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می­کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی­توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه­ای ارائه نمود که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.

مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می­باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه اختصار می­نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می­باشد(طاهری،1378):

1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می­دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه­گذاران) واحد تجاری می باشد.

2- صورت حساب گردش وجه نقد: اختصار ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(بهره گیری شده در صورت سود و زیان) می­باشد.

3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را  نشان
می­دهد.

4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می­دهد.

 

2-8- نسبت‌های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات می باشد که اطلاعاتی را برای بهره گیری‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف بهره گیری‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره هست، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز بهره گیری‌کنندگان بوده می باشد. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز بهره گیری­کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد  نیاز با بهره گیری از اطلاعات گزارش­های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می گردد.

ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را اختصار نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد مطالعه قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی می باشد. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای بهره گیری‌کنندگان مفید و قابل بهره گیری باشند.

بهره گیری‌کنندگان به مرور زمان با در نظر داشتن نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).

نسبت‌های مالی اظهار کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری می باشد و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن اظهار می گردد، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک ارتباط ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. پس می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(طریقه نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. پس نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می شوند  نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد گردید، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند  به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.

[1] – Meigs and Meigs

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری