عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نسبت‌های نقدینگی

نسبت­های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی­های کوتاه­مدت را اندازه­گیری می­کند. تحلیلگر مالی با بهره گیری از نسبت­های نقدینگی مشخص می­کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به­موقع بدهی­های کوتاه­مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو[1] ، 1380).

 

2-8-2- نسبت‌های فعالیت

این نسبت­ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه­گیری می­کند و ارتباط بین حجم فروش و سرمایه­گذاری در دارایی­های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی­های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می­دهد(نوو ، 1380).

 

 

 

2-8-3- نسبت‌های اهرمی

نسبت­هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می­شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می­گردد و به آن وسیله اندازه منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می­کند محاسبه می­گردد. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می­دهد(نوو ، 1380).

 

2-8-4- نسبت‌های سودآوری

سودآوری حاصل اجرای خط­مشی­ها و تصمیم­های مدیران می باشد. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان­ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت­های سودآوری مشخص می­کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده می باشد.

 

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار

آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط مستقر می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

[1] – Neveu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش و مطالعه ارتباط بین نسبت­های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می­گردد عبارت می باشد از:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  2. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  3. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  4. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  5. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  6. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
  7. تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت­های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری