مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2مروری بر مطالعات تجربی :

1-11-2تحقیقات انجام شده  در خارج از کشور:

پژوهش های زیادی درچند دهه اخیر برروی تحلیل تکنیکی صورت گرفته ،که دراین پژوهش ها نتایج متضادی بدست امده می باشد.

رابرت[1] (1959)واسپرن[2](1959)جزاولین کسانی بودند که تحقیقات آکادمی برای مطالعه قابلیت پیش بینی سهام انجام دادند .نتایج این تحقیقات نشان حرکت تصادفی قیمت سهام داشت ،وبراساس این نتایج عملا پیش بینی قیمت سهام به هر وسیله نا ممکن می باشد چند سال بعد الکساندر[3] (1964)وفاماو باوم[4] (1966)نیز به نتایج مشابهی دست یافتند

دراین کانینگهام[5] (1973)برسوداور نبودن روش های تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام تاکید کردند. این پژوهش دربازار بورس انگلستان انجام گردید.

روزف (1974)درتحقیق خود به این نتیجه رسید که بهره گیری از روشهای تکنیکی باعث سوداوری بیشتر دربازار بورس نمی گردد .

دن وهمکاران[6] (1977)نیز با مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از تحلیل تکنیکال باتوجه به لحاظ کردن هزینه معاملات منجر به سود اوری نمی گردد .

گیولی ولاکونیشکوف[7](1980)قوانین خاصی را مورد مطالعه قراردادند، که براساس حالات رونی بازار طراحی شده بود ،ودر این روش ساده حتی با در نظر گرفتن هزینه معاملات میتوان تا دو برابر روش خرید ونگهداری سود کسب نمود جامعه اماری انها 49شرکت حاضر در بورس نیویورک بود.اما روش آنها ابتکاری بود.

داووسس[8](1991)یانگ[9] (1991)به وجود بعضی الگوهای قیمت سازگار با بازار سهام مالزی پی بردند.

 

 

شاید بتوان گفت که بروک وهمکاران[10] (1992)اولین کسانی بودند که بااستفاده از  قوانین متداول مانند حدود طرفداری ومقاومت ومیانگین همگرا واگرنشان دادند ،که با بهره گیری از این قوانین تکنیکال میتوان به سودی بیش از روش خرید ونگهداری دست پیدا نمود .

در مطالعه دیگری اورتیا[11] (1994)به مطالعه برابر بودن بازده حاصل از حرکت تصادفی با بازده حاصل از روش تکنیکال پرداخت . که این فرضیه او رد گردید جامعه اماری پژوهش او بازارهای کشورهای آمریکای لاتین بود.

بسمندروچان [12](1995)به مطالعه کارامدی تحلیل تکنیکال در بازارهای اسیایی پرداختند که متوجه شدند .که روش دربازارکشورهای نظیرمالزی، تایلند وتایوان از کارایی خوبی برخوردار می باشد. در صورتی که دربازارهای هنگ کنگ وژاپن به ان اندازه کارایی ندارد .

هاتسون وهمکاران[13] (1996)همانند بروک وهمکاران به مطالعه سود آوری تحلیل تکنیکال در بورس انگلستان پرداختند ومتوجه سود آوری این روش ها در بورس انگلستان شدند.

لویچ وتوماس[14] (1993)به مطالعه قابلیت پیش بینی 5ارزمهم جهانی ،یعنی دلار امریکا ،فرانک سویس ،ین ژاپن ،مارک المان وپوند انگلیس دردوره زمانی 1976تا1990پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که بهره گیری از تحلیل تکنیکال در میتواند به سود اوری منجر گردد.

گنسی[15] (1998)در مطالعه خود از روش های رگرسیونی و میانگین متحرک برای پیش بینی شاخص داوجونز در بورس ایالات متحده کمک گرفت سالهای مورد مطالعه ار1897تا 1988بود. نتیجه بهره گیری از میانگین متحرک سود بیشتری نسبت به روش رگرسیونی دارد.

ونگ[16] (1997)پژوهش خود را برروی شاخص  بورس هنگ کنگ انجام داد روش به کار گرفته شده توسط او میانگین متحرک بود وبه این نتیجه رسید که به کار گیری میانگین متحرک می تواند باعث سود آوری گردد .آلن وکارجاینن[17](1999)ازالگوریتمهای ژنتیک برای ایجاد قواعد معاملاتی تکنیکی بهره گیری نمودند وپی بردند که اگر چه  در محیط معاملاتی گران ،بازدهی های زیاد واضافی ایجاد نمی کند ،اما قدرت پیش بینی کنندگی دارند.

[1] .Rabert,1959

[2] .Spern,1959

[3] .Alexander,1964

[4].Fama & Bam,1966

[5] .Cunningham

[6] .Danetal,1977

[7].Giyoli &Lakonshikof,1980

[8] .Dawss,1991

[9] .Yang,1991

[10].Brok,1992

[11].Orita ,1994

[12].Bessembinder chan,1995

[13] .Hatsun

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[14].Loyich & Tomas,1993

[15] .Gensy

[16] .Wang,1997

[17] .Allen karjalainen,1999

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در گروه فلزات

پایان نامه - تز - رشته حسابداری